Lyra och jag visar trix på en kurs !

Lyra och jag visar  trix på en kurs !

Hur vi tränar.

Vi tränar från valpen är 8 v eller ennu tidigare om vi har fött upp valpen själva.

Vi tränar med belöningskvadranten som utgångspunkt.

Vi använder båda, straff och belöning. Men vi använder i huvudsak negativ straff och endast lindrig positiv straff. Med positiv menas,att vi tillför någon form av obehag, för att sänka frekvensen av ett beteeende. Vi gör det för att underlätta för hunden att välja de beteenden vi kommer belöna.

Straff med fysisk smärta är oftast  kontraproduktivt och skapar bara stress, det förekommer endast i situationer där hunden har så grave felbeteender att den är en fara för sig själva eller omgivningen. 

Dela den här sidan